Formaty wizytówek

Wielkości wizytówek są ustandaryzowane, a ich wymiary muszą się zgadzać co do milimetra. Produkcja wizytówki o niestandardowych wymiarach skutkować będzie zwiększeniem ceny, gdyż wymaga indywidualnego podejścia do zlecenia (rozłożenie na arkuszu, prace introligatorskie).

Wymiary / format wizytówek | Druk wizytówek Białystok

Najpopularniejsze wymiary wizytówek bez spadów (po obcięciu):

Rozmiar wizytówki 90 x 50 mm | Druk wizytówek Białystok
Rozmiar wizytówki 85 x 55 mm | Druk wizytówek Białystok
Wymiary wizytówek ze spadami 3 mm:

Co to jest spad?

Spad jest częścią projektu/wydruku, która zostaje obcięta w procesie obróbki introligatorskiej. Bez tego naddatku nie możliwe jest precyzyjne przycięcie do żądanego rozmiaru docelowego. Często używanym sformułowaniem jest również wielkość netto i brutto, czyli wielkość bez spadu oraz ze spadem.

Co to jest bezpieczny margines?

Bezpiecznym marginesem określa się 3mm obszar od linii cięcia do środka projektu. W polu tym nie powinny się znaleźć ważne elementy projektu takie jak tekst oraz grafika, która powinna być prezentowana w całości, np. logo.

Zobacz lub pobierz krótką prezentację z formatami/ wielkościami wizytówek – Formaty / wielkości wizytówek