Co powinna zawierać wizytówka?

Co powinna zawierać wizytówka?

Obecnie nie ma jednego ustalonego kanonu ktory by dokładnie wyznaczał zawartość wizytówek. Spotyka się zarówno bardzo tradycyjne wizytówki zawierające jedynie personalia oraz podstawowy kontakt, jak również te które oprócz danych kontaktowych zawierają również informacje handlowe.

Na początku należy ustalić, jakie dane chcemy umieścić na wizytówce. Czy mamy do dyspozycji jedną czy dwie strony wizytówki?

Zwykle są to:

 • imię i nazwisko
 • stanowisko
 • logo lub nazwa firmy
 • numer telefonu komórkowego
 • numer telefonu stacjonarnego oraz faksu
 • adres poczty elektronicznej
 • adres siedziby firmy
 • adres strony www
 • numer NIP przydatny do wystawienia faktury

Ponadto może być to:

 • slogan reklamowy
 • lista usług bądź produktów
 • uproszczona mapa
 • zdjęcie produktu, siedziby firmy itp.
 • loga firm ktorych produkty sperzadajemy

Należy jednak pamiętać jak małą formą jest wizytówka oraz to iż:

 • nie zmieści ona całej strony A4 tekstu z edytora tekstowego
 • zminiejszanie wielkości czionki jest ograniczone i po przekroczeniu pewnej wielkości teks będzie nieczytelny
Wizytówki Białystok